Upamiętnienie ofiar Katynia w „Koperniku”

Dnia 13 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w budynku im. Mikołaja Kopernika odbył się uroczysty apel poświęcony pomordowanym w Katyniu i ich rodzinom.

W apelu uczestniczyli dyrekcja, grono pedagogiczne, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie. Była to okazja, aby przypomnieć młodzieży prawdę o losach oficerów polskich, zamordowanych na terenie ZSRR, dla których Ojczyzna stała się najważniejszą wartością. Uczniowie zaprezentowali fragmenty wierszy oraz fragmenty listów żołnierzy. Chór szkolny i soliści zaprezentowali piękne pieśni.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wyprowadzeniu sztandaru zakończyliśmy uroczysty apel.

Galeria zdjęć

Zobacz także: